Miravel

 

 

 

 

Upozornění

Chystáte se vstoupit na stránky www.miravel.cz s erotickou a sexuální tematikou, přečtěte si proto, prosím, pozorně následující:

 

obrazek-acces.png

Stisknutím tlačítka 'Vstoupit' potvrzuji, že

  • je mi více než 18 let a že jsem dosáhl zletilosti;
  • pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem;
  • sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně;
  • neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

Pokud splňujete VŠECHNY podmínky uvedené
pod body 1 až 4, jste oprávněni vstoupit.

 

  

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

Odejít Vsoupit